Home » Heif Didid Raft Amir Tataloo Mp3 Download + Lyrics

Heif Didid Raft Amir Tataloo Mp3 Download + Lyrics

by ali
211 views
Heif Didid Raft Amir Tataloo Mp3 Download + Lyrics

Heif Didid Raft Amir Tataloo Mp3 Download + Lyrics

In this post, we have prepared for you to download the song Heif Didid Raft by Amir Tataloo دانلود آهنگ حیف دیدید رفت از امیر تتلو  , one of the most popular Iranian singers, with the best quality, along with the lyrics and its translation, so that you can listen and enjoy listening to this song.

 

Artist: Amir Tataloo
Album: Angel
Released: 2021

 

Play online:

 

 

Heif Didid Raft Amir Tataloo Mp3 Download 320

 

 

Lyrics:

میدونی (یک، یک، دو، دو)
تو پروانه شدن کرمه فقط صبر پروانه نیست که مؤثره (هشت)
بی رحمی و خشم پیله هم بی تاثیر نیست
میدونی تو این شهر تاریک آره
میشه بعضی وقتا بد کاره
تو بدنت هر چی درده داری میفهمم
میخوای طبیعتو بد

You know (one, one, two, two)
In becoming a butterfly, it is not only the patience of the butterfly that is effective (Eight)
The cruelty and anger of the cocoon is not without effect
You know, yes, in this dark city
It can be bad sometimes
I understand whatever pain you have in your body
Do you want to have a bad temper?

میبینی که خنده تو فیس زرد ما نی
فقط یه سری دلخوشی سرد آنی
انگاری که خوردیم به خشم تاریخ
آخه ته هر عشقی فقط اشک ما ریخت، اه
من اصلا بیبی میرم
حالا که دور و وریات همش واست کادو و کیک میگیرن
حالا که خوشحالی تو خیلی بی من و هی میشینن

You can see the smile on our yellow face
Just a series of instant cold pleasure
It’s as if we have suffered the wrath of history
At the bottom of every love, we only shed tears, ah
I don’t go baby at all
Now that everyone is around, they get gifts and cakes
Now that you are happy, you will be without me

پشت سرم صفحه میچینن
حالا که همه جاتو همه میبینن
من اصلا بیبی میرم
توام بشین ببین که بدون تو کی میمیرم
همه سراغتو ازم هی میگیرن و منم خیلی بی ربط میگم
حیف دیدید رفت
میگم حیف دیدید رفت
میگم حیف دیدید رفت

They are setting pages behind me
Now that everyone sees you everywhere
I don’t go baby at all
Sit with me and see when I die without you
Everyone starts talking about you and I say very irrelevant
Sorry to see you gone
I say, it’s a pity that you saw him go
I say, it’s a pity that you saw him go

 

میگم حیف دیدید رفت
میدونی (عه) اونا که کمکشون میکنی
اگه به دردت نخورن در واقع دو بار ضربه خوردی
چرا؟ چون میتونست جاشون یکی باشه که کمکتم بکنه
پس ببین دو بار از کفت رفته
هم کمک کردی، هم بهت کمک نشده
اینه که برو، اگه به دردت نمیخوره هم برو
چون من آدمی نیستم که دو بار ضربه بزنم

I say, it’s a pity that you saw him go
You know the ones you help
If they don’t hurt you, you’ve actually been hit twice
Why? Because there could be someone who could help me
So, look, it has been missed twice
You either helped or you were not helped
Go, if you don’t like it, go
Because I’m not the type to strike twice

 

اونم به تو، اونم به تو
د برو منم میگم حیف دیدید رفت
نه مشکلی هست، نه میکنم پیگیریت سخت
آره برو میدونم سخته ولی خب میدونی
سخت ترش این بود که دلت زرتی میشکست
هر کی ازم میپرسه خوبی یا نه میگم حیف دیدید رفت
اصلا مهم نی که حال خوبی دارم یا نه، حیف، دیدید رفت

That to you, that to you
Go, I say too, it’s a shame you saw him go
No, there is no problem, I am not trying to follow you
Yes, go, I know it’s hard, but you know
The hardest thing was that it broke your heart
Anyone who asks me if I’m good or not, I say it’s a pity that you saw him go
It doesn’t matter if I’m in a good mood or not, it’s a pity, you saw it gone

 

میدونی تو این شهر تاریک آره
میشه بعضی وقتا بد کاره
تو بدنت هر چی درده داری میفهمم
میخوای طبیعتو بد
میبینی که خنده تو فیس زرد ما نی
فقط یه سری دلخوشی سرد آنی

You know, yes, in this dark city
It can be bad sometimes
I understand whatever pain you have in your body
Do you want to have a bad temper?
You can see the smile on our yellow face
Just a series of instant cold pleasure

 

انگاری که خوردیم به خشم تاریخ
آخه ته هر عشقی فقط اشک ما ریخت
استرس همسر و بچه داری
یه جورایی به سبک مدرن برده داری
رسیدن چیه؟ زوری سر پایی
تا که چشاتو وا میکنی تو قعر چاهی

It’s as if we have suffered the wrath of history
At the bottom of every love, we only shed tears
Spouse and child stress
Kind of like modern day slavery
What is arrival? Foot pressure
Until you look at the bottom of a well

 

آری، خشم تاریخ از آن ماست
زیرا که ما بی مهابا دریدیم و بی عشق خریدیم و
بی میل بریدیم و دوختیم و این سیل حال حق ماست
که برای بارانی شکرگزار نبودیم و حتی
به دریا حمله ور شدیم و ماهی ها به کشتن دادیم
برای تنها یک هفت سین ساده
برای تنها یک هفت سین ساده
تو همه چیو بد دادی

Yes, the anger of history belongs to us
Because we tear without mercy and buy without love
We cut and sewed reluctantly and this current flood is our right
that we were not thankful for the rain and even
We attacked the sea and killed the fish
For only a simple Haftsin
For only a simple Haftsin
You messed everything up

 

هیچی نیستی فقط سر صدا داری
تو فقط بردی لب چشمه
تشنه گذاشتی به شرط آزادی
تو فقط کندی و بردی
ولی باز غمگین و غدی
فکر کردی زرنگی، گرگی
اما یه روزی بالا میاری هر چی که خوردی

You are nothing, just making noise
You just took the lip of the spring
You thirsted for the condition of freedom
You just slow down and win
But still sad and sad
You thought clever, wolf
But one day you will throw up everything you ate

من اصلا بیبی میرم
توام بشین ببین که بدون تو کی میمیرم
همه سراغتو ازم هی میگیرن و منم خیلی بی ربط میگم
حیف دیدید رفت
میگم حیف دیدید رفت
میگم حیف دیدید رفت، عه
آدما بالاخره همشون میرن
حالا هر چی عزیزتر باشن، رفتنشون دردناک تره
قبلا گفتم جوری رفتار کن که برات عزیزی باقی نمونه
خلاص

I don’t go baby at all
Sit with me and see when I die without you
Everyone starts talking about you and I say very irrelevant
Sorry to see you gone
I say, it’s a pity that you saw him go
I say, it’s a shame you saw him go
People eventually leave
Now, the dearer they are, the more painful it is for them to leave
I told you before, behave in a way that will be an example for you
free

 

 

Read more:

 

Amir Tataloo best songs , download playlist

Amir Tataloo Man Bahat Ghahram Mp3 Download + Lyrics

Amir Tataloo Entezar Mp3 Download + Lyrics

Amir Tataloo Didi Mp3 Download + Lyrics

Rate this post

You may also like

Leave a Comment