Home » Nameyi Be Farzand Yas Mp3 Download + Lyrics

Nameyi Be Farzand Yas Mp3 Download + Lyrics

by ali
187 views
Nameyi Be Farzand Yas Mp3 Download + Lyrics

Nameyi Be Farzand Yas Mp3 Download + Lyrics

In this post, we have prepared for you to listen and enjoy the song Nameyi Be Farzand by Yas دانلود آهنگ نامه ای به فرزند از یاس , one of the most popular Iranian rappers, with the best quality and the lyrics.

Artist: Yas
Album: Nameyi Be Farzand
Released: 2016

 

Play online:

 

 

Nameyi Be Farzand Yas Mp3 Download 320

Lyrics:

اینا حرفای من نیست
من فقط بهشون وزن دادم که شنیده شه
برگرفته از یه نامه
از یه غرور، یه غروب

نامه ای به فرزند

These are not my words
I just gave them weight to be heard
Taken from a letter
From a pride, a sunset

A letter to a child

 

(ورس ١)
به نام خدا عزیزم سلام
یه كمی بی حال و مریضم الان
خیلی واست نوشتم و دریغ از جواب
حس می كنم كه این روزا غریبم برات

اینجا هر كی توی حسش غرقه
این دیوار ها انگاری طلسمش كرده
خونه سالمندان خودت فكر كن
این كلمه حتی خود اسمش تلخه

(verse 1)
In the name of God, my dear, hello
I’m a little tired and sick now
I wrote a lot and I hesitated to answer
I feel that I am a stranger to you these days

Here, everyone is drowning in their feelings
These walls cast a spell on him
Think of your own nursing home
This word even its name is bitter

 

می گن زندگی یعنی نفس كشیدن
باید تا آخر عمر تو این قفس بشینم
این یعنی رسیدم به آخرای عمرم
روزی كه منو آوردی اینجا، مُردم

بعضی وقتا اینجا قدم می زنم
آلبوم جوونی هامو ورق می زنم
تنها یادگاری كه می تونم بگیرم تو دستام
قطره های اشكا چكیدن رو عكسا

They say that life means breathing
I have to sit in this cage for the rest of my life
This means I have reached the end of my life
I died the day you brought me here

Sometimes I walk here
I flip through my youth album
The only souvenir I can hold is in my hand
Drops of tears dripping on the photos

 

اینم بگم اینجا هوامون رو دارن
سر وقتش غذا و دوامون رو دادن
ولی این من رو سرخوش می كرد
كه فرزند خودم منو تَر خشک می كرد

یه جورایی این یه تعهده
وگرنه احتیاجی ندارم به ترحمت
گفتم می خوای برم؟ تو انكار نكردی
حتی واسه موندن من اصرار نكردی

I have to say that they have our air here
They gave us food and sustenance on time
But this made me happy
that my own child would make me wet and dry

In a way, this is a commitment
Otherwise, I don’t need your pity
I said do you want to go? You didn’t deny it
You didn’t even insist for me to stay

 

ممنونم واسه موافقتت
ممنونم بخاطر مراقبتت
نمی شم اسباب مزاحمتت
كسی سراغم رو گرفت بگو مسافرته

خلاصه من كه دیگه تمومه كارم
من كه دیگه عادت به نبودت دارم
لااقل از اینجا رد شدی یه سری بهم بزن
یه دست هم تكون بدی من قبولت دارم

Thank you for your agreement
Thank you for your care
I will not disturb you
Someone contacted me and said he was traveling

In short, I am done
I am used to your absence
At least you passed by here and hit me up
Give me a handshake, I accept you

(همخوان)
یه كم چشمات رو وا كن
به این تنها نگاه كن
به منی كه چشمت رو با اشک
هیچ وقت تَر نمی كردم

نگاهت رو فهمیدم
از اینجا دارم می رم
دیگه باز هم به اون خونه
هیچ وقت برنمیگردم

(consonant)
Open your eyes a little
Look at this alone
To me, your eyes with tears
I never got wet

I understand your look
I am leaving here
Back to that house again
I will never return

 

(ورس ٢)
یه روز یه مردی اومد باباشو ول كرد
روز بعد پیرمرد از دنیا دل كند
به یاد اون لحظه خیس می شه پلكم
چون از پیری نمُرد از غصه دق كرد

می دویی بخاطر هیچی
آخرم می میری یه خاطره می شی
از این مورد ها زیاد دیدم
البته آدم خوب هم اینجا میان می رن

(verse 2)
One day a man came and let his father go
The next day, the old man died
Remembering that moment makes my eyelid wet
Because he did not die of old age, he cried out of grief

You run for nothing
In the end, you die, you become a memory
I saw many of these cases
Of course, good people also come here

 

یه جوونه بعضی وقتا با دسته گُل میاد
اولین روزا از اون دورا دست تكون می داد
اون هم میاد اینجا واسه دادن روحیه
ظاهراً كه آدم خوبیه

اون منو نمی شناسه واسه ثوابش میاد
امیدوارم كه یه روزی جوابش بیاد
یه وقتا كه حرف می زنه چشمامو زود
می بندم فکر میکنم تویی به جای اون

A bud sometimes comes with a bunch of flowers
For the first days, he was shaking hands from that distance
He also comes here to cheer up
Apparently, he is a good person

He doesn’t know me, he comes for his reward
I hope that one day the answer will come
My eyes widen when he talks
I think you are in his place

 

فبلاً ها میگفتی توی قصت یه قهرمانم
الان كه پیر شدم واست برج زهرمارم ؟
آدم ول می كنه قهرمان قصّشو؟
نه ، نه تو خودت نرو فِس نشو

فقط این رو بدون دلم ازت پر بود حسابی
می خوای اسم خودتو الگو بذاری؟
تو یه درخت پیر رو از تو باغ كندی
حالا چی ؟ می خوای اون رو توی گلدون بِكاری ؟

You used to say that I am a hero in the story
Now that I am old, where is my zodiac sign?
Does one leave the hero of his story?
No, no, don’t go by yourself

It’s just that my heart was full of you
Do you want to use your name as a model?
You cut an old tree from your garden
now what ? Do you want to use it in Guldon?

 

(همخوان)
یه كم چشمات رو وا كن
به این تنها نگاه كن
به منی كه چشمت رو با اشك
هیچ وقت تَر نمی كردم

نگاهت رو فهمیدم
از اینجا دارم می رم
دیگه باز هم به اون خونه
هیچ وقت برنمیگردم

(consonant)
Open your eyes a little
Look at this alone
To me, your eyes with tears
I never got wet

I understand your look
I am leaving here
Back to that house again
I will never return

 

(ورس٣)
دیشب خواب دیدم
دارم گُلای باغچمون رو آب می دم
تو هم سر حال و راضی در حال بازی
زندگی می داد معنای خاصی

بهم گفتی چشم بذار منم به سرعت
چشم رو هم گذاشتم و فقط شمردم
ده، بیست، دیگه نشمردم
دیدم گُلای باغچه همه پژمردن

(verse 3)
I had a dream last night
I am watering the flowers in our garden
You are playing happily
Life gave a special meaning

You told me to pay attention quickly
I closed my eyes and just counted
I didn’t count ten, twenty, anymore
I saw all the flowers in the garden wither

 

وقتی برگشتم دیدم كه قد كشیدی
گفتم چرا نمیای كنار من بشینی
گفتی بین دردامون یه باری
وقت این رسیده دیگه تنهامون بذاری

هه، چه حس بدی
هیچی دوباره نمی شه مثل قدیم
بهتره تو بطن قصه نریم
سادست یه روح زخمی یه جسم ضعیف

When I came back, I saw that you had grown taller
I said why don’t you come and sit next to me
You said once between our pains
It’s time to leave us alone

Haha, what a bad feeling
Nothing will be the same again
It is better not to go into the heart of the story
Sadest is a wounded soul and a weak body

 

یعنی من، همون كه با هزار تا مشغله
واسش مهم بود كه قلب تو نشكنه
راه دور نمی رِه كه واسه بچمه
زحمت كشیدم بالا باشه پرچمت

بعد اون همه سال با این اعصاب خستم
مهم بود تو باشی عصای دستم
از اون فكرا دیگه هیچی نموند
دیگه به هیچكی نمی گم كه پیر شی جوون

It means me, the one who is busy with a thousand things
It was important for him not to break your heart
It’s not a long way for my child
I worked hard, let your flag be high

After all those years, I got tired of these nerves
It was important that you be my cane
Nothing remained of those thoughts
I don’t tell anyone to get old or young anymore

 

(همخوان)
یه كم چشمات رو وا كن
به این تنها نگاه كن
به منی كه چشمت رو با اشك
هیچ وقت تَر نمی كردم

نگاهت رو فهمیدم
از اینجا دارم می رم
دیگه باز هم به اون خونه
هیچ وقت برنمیگردم

(consonant)
Open your eyes a little
Look at this alone
To me, your eyes with tears
I never got wet

I understand your look
I am leaving here
Back to that house again
I will never return

 

 

 

Read more:

Yas Best Songs , Download Playlist

 

Rate this post

You may also like

Leave a Comment